Influensan kan vara ett hot mot den redan pressade akutvården

Influensan kan vara ett hot mot den redan pressade akutvården

Influensan kommer varje år, det är något alla vet. Den har redan börjat bryta ut något tidigare än väntat i Stockholmsområdet. När den når sin topp, någon gång efter nyår så riskerar många akutsjukhus i Stockholm att få ordentliga bakslag, då de redan i nuläget har fullt upp och har avdelningar som är överfulla.

När det gäller Karolinska sjukhuset, så har dess koordinatorer som har hand om vårdplatser ibland annat Solna och Huddinge ännu inte märkt av att influensan nått en topp och de senaste två månaderna har för dem varit lugnare än väntat. Det är ett stabilt läge så sett, men det råder ändå en febril verksamhet på sjukhuset. Detta på grund av det redan är en hög beläggning samt att det är flera avdelningar som är överfulla. När väl epidemin slår till med influensan, så måste alla avdelningar hjälpas åt för att frigöra fler vårdplatser. Detta kräver att det görs omprioriteringar och anpassningar. Om Karolinska sjukhus inte själva klarar av att ta hand om alla patienter så måste man vända sig till andra sjukhus som ligger inom Stockholm. Dessvärre är det ofta toppar av influensa och annat ungefär samtidigt på alla sjukhus, samt att i vissa fall så kommer en del sjukhus ha fler olycks- eller sjukdomsfall än andra. Det gör att alla sjukhus måste hjälpas åt.

Denna vinter så har det på Danderyds sjukhus mest handlat om vinterkräksjuka, halkolyckor, influensa och feber. Har du svårt att hitta transport till sjukhusen rekommenderar vi ett besök på hyrbilarlanda.com. Dock har vinterkräksjukan minskat om man jämför med tidigare år.

Södersjukhuset i Stockholm har även de situationen under kontroll och något lägre patienter i nuläget än vad som var väntat. De har även mindre fall av influensa än vad det brukar vara vid denna tiden på året.

Anders Wallensten som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten säger att influensan har startat tidigare i år. Det har bland annat redan rapporterats 100-200 fall av influensa i hela Sverige. Dock säger han att det inte är ovanligt att själva toppen dröjer och kommer i februari, mars någon gång. Dessutom är situationen mer hoppfull, då allt fler ur riskgrupperna har vaccinerat sig mot influensan. Läs mer om det här.