Viktigt att optimera den digitala arbetsmiljön – även i kristider

3/11Viktigt att optimera den digitala arbetsmiljön – även i kristider
Redan före Coronakrisen hade många företag digitaliserats mer och mer i takt med att tekniken utvecklats. Stockholm är dock en av dom mest drabbade städerna till följd av Corona – många företag har tvingats säga upp eller permittera sina anställda och många har drabbats så hårt att dom gått i konkurs. 
Här kan digitaliseringen verkligen vara till en fördel för många företagare då mycket jobb idag kan skötas just digitalt. Kanske tillhör du en av dom som låter dina anställda jobba hemifrån under den rådande pandemin? Oavsett arbetsplats så är arbetsmiljön viktig även när det kommer digitalt arbete, framför allt för att anställda ska vidhålla en god hälsa. 

Förbättra den digitala arbetsmiljön 

Det finns mycket man kan göra för att optimera företagets digitala arbetsmiljö. Nedan följer några små men viktiga punkter. 

Ergonomi och arbetsställning – ett digitalt arbete är påfrestande för kroppen även om man kanske inte tänker på det, och det är därför viktigt att ha koll på ergonomin. Den som spenderar hela dagen framför en datorskärm måste kunna variera arbetsställningen, gärna med hjälp av ett höj- och sänkbart skrivbord. Korta pauser är också viktigt för både kropp och knopp – att sträcka på benen eller ta en kort promenad är två exempel som är toppen för kroppen. 

Var medveten om riskerna – ett digitalt arbete, där man ständigt är uppkopplad och tillgänglig kan snabbt leda till ökad stress och därmed sämre hälsa. Här är bär både arbetsgivare och anställda ett ansvar och det är viktigt att vara vaksam på om det börjar gå för långt. Digitalt arbete eller ej – det är viktigt att kunna koppla ifrån för att få ordentligt med återhämtning. 

Uppföljning och åtgärder – för att märka fel och brister i den digitala arbetsmiljön är det viktigt med uppföljning. Här kan det handla om att följa upp alltifrån ovanstående punkter till att se över och utvärdera olika system för att se om allt fungerar som det ska. 

System som ofta ligger nere eller annat teknikkrångel är sådant som händer ibland men det är också en faktor som ökar stressnivån för dom som arbetar. Följ upp och åtgärda. 

Digitala hjälpredor från externa företag 

För att minska arbetsbelastningen på sina anställda finns möjlighet att anlita digitala hjälpredor för delar av arbetet. En digital hjälpreda, eller assistent, kan avhjälpa alla typer av företag med en rad administrativa uppgifter, vilket kan vara ett alternativ för en bättre arbetsmiljö för sig själv och sina anställda. Detta kan man göra löpande eller bara under perioder då man har ovanligt mycket att göra – upplägget väljer man helt själv.