Högst skuldkvot i Stockholm

Att svenskarna tar allt mer lån är inget nytt. Detta nämner även Zmarta, en större lånförmedlare, i en rapport. År efter år visar siffror på att skuldkvoten ökar över hela landet och flera åtgärder har genomförts för att hålla nere lånandet. Bland annat har krav på maximalt 85% belåningsgrad samt amorteringskrav införts på bolån. Men uppenbarligen räcker det inte för utlåningen ökar ändå. Skuldkvoterna ökar kraftigt och detta inte minst i Stockholm.

Med skuldkvot menas hur stora skulder man har i jämförelse med sin inkomst. En person som lånat 1 miljon och har en årsinkomst på 250.000kr har därmed en skuldkvot på 400%. Mellan juli 2015 och juli 2016 var ökningen på den genomsnittliga skuldkvoten 5%-enheter.

Överlag har även antalet personer som har en ”hög” skuldkvot ökat. Med detta menas att skuldkvoten är över 4 gånger inkomstnivån. I vissa delar av landet är genomsnittet kring 2,5 men i Stockholm är den genomsnittliga skuldkvoten över 500% enligt Finansinspektionens undersökningar från 2016.

Statistik

Skuldkvot i landet – Den genomsnittliga skuldkvoten är 180%. Men då har man räknat samtliga hushåll. Tar man enbart med de som har bolån är skuldkvoten 343% i snitt över landet.

Hög skuldkvot – Ungefär en tredjedel med bolån har en skuldkvot på över 400% och det är 13% som har en skuldkvot över 600%.

Skuldkvotstak – Ett förslag som regeringen diskuterat är att införa ett skuldkvotstak. En siffra som då varit aktuell är just 600% vilket därmed enbart skulle beröra 13% av de med bolånen. Detta är däremot inte genomfört ännu. Det är däremot flera banker som infört egna skuldkvotstak på lägre nivåer. Detta är då inte enligt någon lag utan att de vill att låntagaren ska ha en stabil ekonomi och klara av förändringar utan större problem.