Blodanalyser ökar kraftigt – Stockholm i täten

Antalet företag som erbjuder hälsokontroller via blodanalys har kraftigt vuxit senaste åren. Detta efter en större efterfrågan hos både privatpersoner och företag. En trend som (i likhet med så många andra) började i Stockholm och som idag går att hitta i de flesta svenska städer. 

Redan 2017 rapporterade SR om ökat antal hälsokontroller i landet. Sedan dess har utvecklingen fortsatt i samma riktning med fler företag, fler olika kontroller och en tydligare marknadsföring av dessa tjänster. En tjänst som delvis är omdebatterad men som för många ger en trygghet. 

En av de vanligaste orsakerna till att hälsokontroller genomförs är att man känner sig trött och hängig. Man ”undrar vad som är fel” berättar en läkare från ett av dessa analysföretag till SR. Just detta företag etablerade sig 2014 och har sedan dess ökat till 120 olika provtagningsplatser i Sverige. Företaget har även vuxit med att först haft 5 anställda till att de år 2017 hade 30 anställda. 

Att efterfrågan vuxit kan tydligt ses på antalet provtagningsplatser. Bilden nedan visar på platser man kan göra hälsokontroll i Stockholm via ett av de större analysföretagen i Sverige. 

Komplement till allmänna vården

Att göra privata hälsokontroller via blodprov är delvis omdebatterat. Det kritikerna menar är att proven är helt onödiga då de i alla fall inte kan visa på det allmänna hälsotillståndet eller upptäcka sjukdomar på ett tidigare stadie än annars. Det är viktigt att se det som ett komplement och inte något som ska ersätta den vanliga vården. 

Personer som vill få en övergripande bild över sin hälsa kan genomföra en stor hälsokontroll och i alla fall få ”svart på vitt” att det inte är D-vitaminbrist, järnbrist eller annat som ligger bakom det sämre måendet. 

Många upplever att man inte kan gå till den allmänna vården när man bara känner sig ”allmänt hängig” och att det krävs tydliga symtom för att man ska få någon vård. Att då göra ett eget blodprov kan vara ett sätt att få tryggheten utan att försöka övertala vården om vilka tester man vill göra. 

Delvis kan det alltså, rent medicinskt, vara en onödig test. Men samtidigt bygger det allmänna måendet på flera olika faktorer där oron över att något är fel även väger tungt. Har man däremot hälsoproblem bör man definitivt uppsöka en hälsocentral. Dessa blodprov kan därmed enbart ses som komplement och aldrig som ett något som ersätter vanliga besök inom vården.