Hur arbetar Vallentuna med miljön?

Den politiska majoriteten i Vallentuna kommun består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. I opposition finns Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Även om det mest utpräglade miljöpartiet – Miljöpartiet – sitter i opposition, är det flera i majoriteten som arbetat med sina gröna profiler. Säkerligen bedrivs miljöpolitik från såväl majoriteten som oppositionens håll. I den här texten tittar vi på vad politiken har lett fram till – och vad man planerar att göra framöver.

Miljöledningssystem

Sedan en tid tillbaka har Vallentuna ett miljöledningssystem, som i våras certifierades enligt ISO. I korthet innebär det att ISO, Internationella Standardiseringsorganisationen, finner att systemet lever upp till deras krav. Det betyder också att de lovat att förbättra miljöarbetet kontinuerligt.

Policy

Vallentuna kommun har sammanställt en miljöpolicy som ska beskriva dess förhållningssätt och viljeinriktning. Policyn har beslutats av kommunfullmäktige och fungerar i praktiken som en vägledning för kommunens agerande i miljöfrågor och hur deras verksamheter ska bedrivas. Punkter i policyn är bland annat som följer:

  • Använda förnybar energi och använda energi sparsamt.
  • Återvinna och återanvända det som används.
  • Höga miljökrav skall ställas vi upphandlingar.
  • Samhällsplanering skall planeras med miljö och hållbarhet i åtanke.

Vad kan du som Vallentunabo göra?

Det finns flera saker du kan göra för att spara mer energi. Till exempel:

  • Bygg i trä. Vallentuna är en kommun med hög byggtakt. Du som planerar att bygga nytt kan göra det i trä, ett beständigt och klimatsmart material. Givetvis kommer en del metall att behöva användas (träskruvar i järn, till exempel), men överlag är trähus skonsamma mot naturen.
  • Isolera huset. Det här skonar såväl miljön som plånboken. Bristfällig isolering gör att du kräver högre energiproduktion. Med lägre energikostnader kan du spara rejäla summor på lång sikt, samtidigt som det är vänligt mot miljön.

Skippa bilen. Visst, bilen är ett bekvämt sätt att färdas. Den som vill vara mer miljövänlig kan dock i högre grad kanske åka kollektivt till jobbet, till vännerna eller när man har något annat ärende. Visserligen tar det ganska lång tid in till centrala Stockholm, men med Roslagsbanan är det en enkel färdväg.