Byggbolag utan revisor har högre andel brott

En väg för yrkeskriminella att kanalisera sina inkomster är att skapa fejkade företag. Företag vars enda syfte är att ”tvätta pengar” inom vad som kallas för ekonomisk brottslighet. När Ekomyndigheten granskade ett stort antal företag under våren 2016 visade det sig att bolag som inte använder sig revisor till större grad används för denna brottslighet. Men även att det främst går att hitta inom byggbranschen.

Idag finns inte något krav på att ha revisor för mindre företag. Detta krav togs bort i november 2010 och sedan dess är det enbart de större företagen som behöver ha revisor i sitt ekonomiska arbete. Om exempelvis företaget har en omsättning på mer än 3 miljoner måste revisor finnas.

De allra flesta småbolag kommer inte upp i denna summa och därmed har man ingen plikt att använda sig av en revisionsbyrå även om det självklart kan genomföras ändå ur en säkerhetsaspekt.

Så vad har då denna regeländring gett för effekt? Det är detta som Ekobrottsmyndigheten granskat extra under den senaste tiden. De gick igenom 325 olika anmälningar som kommit in gällande ekonomisk brottslighet. Det var då samtliga anmälningar som kom in till myndigheten under två månader.

Utifrån resultatet kan man dra flera tydliga slutsatser.

För det första att anmälningarna främst handlade om bolag som enbart skapats för att ekonomisk brottslighet ska kunna genomföras. Det var nämligen ca hälften av anmälningarna som handlade om detta.

För det andra att byggbranschen dominerar starkt. Av de tillfällen man misstänkte ekonomisk brottslighet så var det ca 25% som fanns inom byggbranschen. Ingen annan bransch låg på en liknande nivå.

Enligt Ekobrottsmyndigheten handlar detta just om att revisor inte behövs.

  • Avsaknaden av revisorer innebär en ökad risk för brottsligheten, säger Henrik Lundin i en intervju till Dagens Nyheter.

Då krävs revisor

Sedan 2010 gäller lagen som gör att de flesta småbolag inte behöver ha revisor. Det som måste vara uppfyllt för att revisorkravet ska gälla är. (Minst en av dessa faktorer ska vara uppfyllda)

  • Det får maximalt vara två anställda
  • Omsättningen får inte vara över 3 miljoner
  • Balansomslutningen får inte vara mer än 1,5 miljoner