RUT-avdraget kan förändras igen

RUT-avdraget kan höjas igen. Reglerna kring avtalet har varit i ständig förändring, och den första juli kan taket komma att höjas till 50 000 kronor per person och år. Detta snarare än 25 000 kronor som gäller i dagsläget.

Förslaget kommer tillsammans med en rad andra skatteändringar i Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Förutom ett förstärkt rut-avdrag föreslår man även att bensinskatten ska sänkas, att den särskilda löneskatten för äldre ska avskaffas och att sänka arbetsgivaravgiften för skolungdomars lov- och helgjobb.

Börjar gälla den första juli

Givet att förslaget går igenom, så kommer de nya reglerna att gälla den första juli i år. Kort sagt innebär det att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag. Givetvis måste även andra villkor uppfyllas, så som att arbetet omfattas av avdraget (hemstädning och barnpassning är två exempel) och att arbetet utförs i bostaden. Det är enbart arbetskostnaden som subventioneras av avdraget. Material, resor eller utrustning ger inte rätt till avdrag.

Så använder vi RUT i Vallentuna

Vallentunabor är relativt flitiga brukar av avdraget, men långt ifrån den ”värsta” kommunen i det avseendet. Än flitigare är till exempel Nacka, som köper hemstädning, barnpassning och andra hushållsarbeten till betydligt högre summor än vallentunaborna.

I Nacka var det till exempel 11 809 köpare under 2018 – i Vallentuna var det ungefär 4 000. Samtidigt är man ungefär tre gånger fler invånare i Nacka, så det är egentligen en högst marginell skillnad.

RUT-användandet i Vallentuna har legat relativt stabilt de tre senaste åren, då det varit ungefär 4 000 köpare. År 2015 var det dock ovanligt högt, då 5063 personer använde sig av avdraget.