Dyrare trängselskatt i Stockholm

Dyrare trängselskatt i Stockholm

Redan nu drar trängselskatten in 60-70 miljoner i månaden. Nu från nyår så införs det trängselskatt på flera ställen i Stockholm. Bland annat på Essingeleden. Det gör att inbetalningar förväntas öka till en bit över 100 miljoner. Man har satt som prognos att biltrafiken kommer att minska, men SL som har hand om Stockholms kollektivtrafik förväntar sig inte att det kommer bli någon rusning till dem.

Något som dock räknas med är att trafiken kommer att öka på flera ställen i innerstaden nu när trängselskatten kommer till Essingeleden. De gator som det förväntas gälla är bland annat Drottningholmsvägen, S:t Eriksgatan och gatorna närmast Roslagstull. Nu med trängselskatten är det inte ekonomiskt att längre välja Essingeleden.

SL räknar med att det enbart kommer bli omkring 3000 bilister som byter över till att åka kollektivt och rustar inte för en anstormning. De anser det räcker med de insatser de redan gjorde när trängselskatten infördes så som extra busslinjer och extra avgångar. Dock finns det möjlighet att sätta in fler busslinjer om det skulle bli extremt många som väljer att åka kollektivt efter nyår.

Läs mer här om trängselskatten här och om hur det redan för 10 år sedan var en stor politisk debatt kring detta med trängselskatt. Det tog tid för politiker att bli sams kring detta med trängselskatt men det gick desto snabbare för bilisterna att anpassa sig till det. Bland annat så minskade trafiken vid passagerna till och från innerstaden omedelbart med cirka 20 procent. Det har sedan dess legat på den nivån.

Försöket med trängselskatt följdes av trafikforskare och man såg att trafikflöden i huvudsak utvecklades enligt de modeller som forskare redan innan arbetat fram. Detta försök lärde även en av professorerna, Jonas Eliasson, som ledde utvärderingen, att man ska lita på sina modeller. Detta då deras prognosmodeller visade att det skulle bli en minskning med 20 %, vilket de då trodde var en överskattning. Det gjorde att de utförde nya analyser, som gav en siffra på 10 %. I verkligheten landande siffran på 22 %. När det kom till effekten på bilköer, så minskade dessa med hela 40-50 %.