Fler kvinnor i byggbranschen

Byggbranschen har traditionellt sett varit en bransch för män, och tittar man på hur det ser ut idag, finns skäl att argumentera för att det fortfarande förhåller sig så. Samtidigt ser trenden ut att vända. Byggföretag, bland annat de som är verksamma i Vallentuna, kan skönja en trend där fler kvinnor söker sig till byggbranschen.

Verktyg och kläder anpassade för män

Något som många arbetar med för att få in fler kvinnor i byggbranschen, är anpassningen av verktyg och kläder. Många kvinnor upplever att verktygen är för stora, och att kläderna passar dåligt. Enligt fackförbundet Byggnads är 99 av 100 byggarbetare män i dagsläget – men det här vill man ändra på med mer anpassad utrustning.

”En fjärdedel som anställs ska vara kvinnor”

Enligt ett mål som regeringen har presenterat ska en fjärdedel av de som anställs vara kvinnor vid år 2030. Fackförbundet Byggnads å sin sida, har ett mål att andelen medlemmar i förbundet ska öka till 5 procent till år 2022. Ett led i detta är bland annat projektet ”En byggbransch för alla”, som drivs med stöd av Europeiska socialfonden.

Det här märks inte bara av hos arbetsgivare och fackförbund. Ett ökande antal kvinnor ger ringar på vattnet, inte minst hos återförsäljare som märker av en ökad efterfrågan på arbetskläder och verktyg som formgivits för kvinnor.

Ett företag som upplevt ett högre tryck på arbetskläder för kvinnor är Verktygshandlarn. Företaget har, som namnet antyder, främst verktyg, men alltså även arbetskläder och också en del inom trädgård. På grund av märkesbyten har de inte så kallade lövblåsare eller röjsågar, men erbjuder utöver det ett gediget urval av verktyg.

Sval bostadsmarknad i Vallentuna

Något som normalt stimulerar byggkonjunkturen är bostadsmarknaden. En het marknad med låg tillgång innebär goda tider för byggföretagen, som kan bygga upp såväl flerbostadshus som villor och radhus. Dock har det visat sig att bopriserna i Vallentuna ökat mindre än de flesta andra stockholmskommuner.

Här går det fortfarande att göra ett klipp för köpare, alltså. Samtidigt har kommunen planer på att bygga 9 000 nya bostäder till år 2040, där Kristineberg är det område det kommer byggas mest i. Här kan det komma tillfällen för Vallentunas unga, kvinnliga byggarbetare att etablera sig på riktigt.