Fler RUT-avdrag klara

RUT-avdraget var en av valfrågorna som debatterades hårt inför föregående riksdagsval. Under 2015 infördes även en rad förändringar i RUT-avdraget av den sittande regeringen. Bland annat togs möjligheten bort för läxhjälp samt för rengöring av pooler.

Samtidigt har diskussion funnits kring om RUT-avdraget skulle kunna byggas ut med IT-tjänster. Detta är nu något som är klart och var något som ingick i den vårbudget som regeringen la fram i mitten av april. Det som nu kommer innefattas är installation samt reparation av datautrustning och sådant som kan hamna inom detta område.

Störst i Stockholm

Idag är det främst Stockholm som dominerar gällande RUT och ROT-avdrag. Enligt SCB gavs ca 50 miljarder ut 2013 och det har sedan dess ökat år från år. Det statistiken visar är även att det är de kommuner där inkomsten är som högst som utnyttjar RUT-avdraget mest.  Mest av allt är det Danderyd som gör avdrag. Detta med i genomsnitt 1400kr per invånare. Därefter kommer Lindingö och Täby.

Samtidigt är det i Stockholm som effekten av RUT-avdraget märks som tydligast gällande arbetstillfällen. Sedan avdraget infördes har antalet städföretag näst intill exploderat i storstaden.

De som söker efter städföretag eller företag som genomför fönsterputsning Stockholm kommer se att utbudet är extremt stort. Till stor del beror detta på att priset halverats tack vare RUT-avdraget och att fler efterfrågar tjänsten.

Men det handlar också om en attitydfråga gällande att anlita företag för fönsterputs, städ eller andra hushållsnära tjänster. I storstäder är detta generellt mer acceptabelt och en del av samhället. Därmed är det även fler som ser detta som en enkel lösning på ett stort livspusselproblem.

Detta har även skapat ett stort antal arbetstillfällen för människor som annars haft det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är just detta som regeringen sett och är en av orsakerna till att RUT-bidraget breddas. För det handlar inte om att regeringen främst vill ge lägre kostnader för konsumenten utan om att skapa arbetstillfällen genom att premiera vissa arbetsområden.