Nacka kommun anmäler sig själva – klarar inte av antalet ensamkommande flyktingar

Nacka kommun anmäler sig själva – klarar inte av antalet ensamkommande flyktingar

Överallt i landet kommer det barn som är på flykt. Många av dem är så kallade ensamkommande. Flera kommuner i Sverige har kommit överens med Migrationsverket att ta hand om ett visst antal barn. Nacka kommun i Stockholm hade kommit överens om att ta emot 48 ensamkommande under 2015. Den 26 november i år, så hade kommunen redan tagit emot 233 flyktingbarn och ansvarade totalt för 274 barn. Detta har lett till att kommunen har gjort en egen lex Sarah anmälan på sig själva till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Enligt deras anmälan så klarar inte Nacka av att bedriva sin verksamhet fullt ut med en kvalitet som krävs. Nacka blir därmed den tredje kommunen i Stockholms län som anmäler sig själva.

Nacka kommun har haft ett för stort flöde av ensamkommande barn. Det har gjort att de inte hunnit rekrytera socialsekreterare som i sin tur lett till att alla barn har inte en egen handläggare. Därtill har andra utmaningar stötts på. Bland annat har det varit svårt att hitta placeringsboenden. De har hittat tre nya samt håller på för fullt att försöka rekrytera familjehem. Det är svårt att tillgodose alla barns behov på grund av detta.

IVO säger som svar på anmälan att de är medvetna om att alla krav som ställts är något som innebär stora påfrestningar men att de anser och förutsätter att Nacka kommun kommer att klara av att hantera situationen genom planering och bedömning av situationen för att de ska kunna tillgodose behov som är nödvändiga. Vill du besöka Nacka för att titta närmare på detta rekommenderar vi ett besök på www.hotellnacka.com.

De två andra kommuner i Stockholm som tidigare anmält sig är Norrtälje och Huddinge, läs mer om det här. Bland annat handlar det om att det är svårt att tillgodose behoven på grund av för lite personal, samt att det är svårt att hinna utreda varje barns behov. Alla kommuner känner att de har svårt att säkerställa att allt går rätt till och att det är svårt att leva upp till de regelverk som finns kring barn i socialtjänstlagen.