Nacka vill bygga flera skyskrapor

Nacka vill bygga flera skyskrapor

Man räknar med att när tunnelbanan kommer till Nacka eller ett par år efter det så ska de centrala delarna i kommunen, Sicklaön, ha runt 13 500 fler bostäder än vad de har idag. Det gör att det kommer bli en mycket tätare bebyggelse än vad det är i dagsläget men det innebär även fler höga hus.

Nacka kommun vill bygga tre höga hus på runt 30 våningar på Sicklaön och i andra områden vill de ha höghus på 12-16 våningar.

Arbetsutskottet i kommunstyrelsen har godkänt ”Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad” som öär en grund till att höga hus inte hamnar slumpmässigt på en viss plats. Nacka kommun har redan i flera år fått förfrågningar från många som vill bygga högt.

Kommunen försöker just nu gå till grunden med flera frågeställningar kring att bygga höghus. Om vi ser till hur Västra Sicklaön ser ut geografiskt, så är det likt en kuperad skärgård med öar av bergknallar och dalgångar och sjöar. På dessa bergknallar står det redan idag hus som har 10-14 våningar. Kommunens högsta hus är kontorshuset vid Nacka Forum på 16 våningar. Men om man jämför det med de två tv-masterna i kommunen så är det inte så högt, eftersom dessa ligger på 299 meter.

Dock kan det vara kontroversiellt att bygga höga hus i Nacka, som i andra kommuner där det inte finns ett enda hus som har över 7-8 våningar.

Man planerar att på flera platser på västra Sicklaön bygga hus som har 10-16 våningar samt hus som är ännu högre än så. Man har vaskat fram tre platser, Klintens färgfabrik vid gränsen mellan Stockholm och Nacka, Nacka centrum och Skvaltan en bit från centrum som alla lämpar sig för höga hus över 30 våningar. Bland annat skulle dessa höga hus på dessa platser kunna fungera som landmärke för infarter till Nacka stad, som är ett arbetsnamn för västra Sicklaön.

Dock är det inte ännu bestämt om det ska byggas högt just där, utan de ska genomgå en prövning innan det verkställs. Läs mer om det här.