Regeringen vill tvinga Stockholmskommunerna att mångdubbla mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd – M-politiker motsätter sig detta.

Regeringen vill tvinga Stockholmskommunerna att mångdubbla mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd – M-politiker motsätter sig detta.

Ohållbart att kräva ännu mer av Stockholm, är orden som uttalas av M-politikerna för från 22 kommuner i Stockholmsområdet. Det som hänt är att regeringen vill alltså att flera Stockholmskommuner ska mångdubbla mottagandet av nyanlända om de har uppehållstillstånd. Dock har de inte tagit hänsyn till att det är en ohållbar ökning för regionen samt att det är för stor och akut brist på bostäder. M-politikerna vill ha politiska beslut för att få fram fler bostäder.

Det verkar som att vår statsminister tror att den akuta situationen är över och att antalet personer som söker asyl har hamnat på en nivå som är hanterbar. Det är dock inte fallet. Om vi ser till förra veckan så kom det 3318 asylsökande till Sverige. Fortsätter det i samma takt så kommer det komma ännu fler under 2016 än vad det gjort i år (2015). Kommunerna blir ansvariga att ta fram bostäder till dem alla. Det blir en ohållbar situation.

Den största utmaningen för Stockholms region är att det är redan en påtaglig bostadsbrist. Drygt en halv miljon människor står i bostadsförmedlingens kö, och den ökar. Alla villor och bostadsrätter som säljs går åt snabbt och även priserna har höjts konstant under flera års tid. I dag saknadet även möjlighet att bygga i kapp med efterfrågan. Regeringen har bland annat aviserat en lag som tvingar Stockholmskommunerna att mångdubbla mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd. Kommunerna i Stockholms län har fått till sig att de ska ta emot 31 procent av alla med uppehållstillstånd när de i själva utgör 22,5 procent av landets befolkning.

Det är en allvarlig situation, baracker och tillfälliga bostäder byggs och söks upp, men ändå saknar m-politikerna kraftfulla initiativ från regeringen. De tomma ytorna är på väg att ta slut. Det pågår nu arbeten i kommunerna för att det ska kunna bli plats i baracker i modulform. Riskerna med dessa tillfälliga lösningar är att de kommer bli permanenta. M-politikerna ger flera förslag på lagförändringar och lagförslag. Läs mer om dem här.