Störst skuldkvot i Stockholm

Störst skuldkvot i Stockholm

Bolåneskulderna ökar generellt över hela Sverige. Detta beror till stor del på skenande bostadspriser och att många kan få en låg ränta på bolånet. I och med att det främst är bostadspriserna som ligger bakom den ökade skuldbördan blir även bördan olika stor i olika delar av Sverige. I Stockholm kostar bostäder betydligt mer än i någon annan stadsregion och detta återspeglar sig tydligt i hur stora skulder som stockholmarna har.

Enligt SvD finns Sveriges högst belånade i flera av de ”rikare” Stockholmområdena. Detta så som Vaxholm, Lidingö och Värmdö. En orsak till att lånen är så höga där är just de höga bostadspriserna. Men även att de som köper bostad där har råd att klara av de stora lånen som detta medför. En bank skulle aldrig godkänna ett lån på flera miljoner till en person med medelinkomst. Högre inkomst ger därmed större chans att få ett stort lån beviljat.

Längst ner på listan över ”högt belånade svenskar” kommer orter som Norsjö, Arjeplog och Överkalix.

Generell ökning

Enligt en sammanställning av Riksbanken fortsätter bolåneskulderna att växa generellt i Sverige. Ungefär 20% av alla med bolån har exempelvis idag större bolån än vad man hade för ett år sedan. Detta beror ofta på att man passar på att belåna bostaden för att genomföra renoveringar och investeringar i bostaden. Detta när räntan är så låg att man kan få en boränta på under 2%.

Att svenskarna lånar mer är i sig inte farligt. Det är inte själva skulden som är farligt för ekonomin. Det som däremot är illavarslande är att även skuldkvoten ökar. På ett år har denna ökat med 2%. Med skuldkvot menas skulderna i förhållande till låntagarens inkomst.

En diskussion har förts kring att införa skuldkvotstak men än så länge har politikerna valt att enbart satsa på amorteringskrav för att begränsa lånandet i landet. Ett krav som kommer att införas under sommaren 2016 och som många anser kan bli en avsvalkande faktor för den nu ”överhettade” bostadsmarknaden – framförallt i Stockholm.